Είσοδος / Εγγραφή

Πελματογράφος

Ο πελματογράφος είναι μια πλατφόρμα, η οποία συνδέεται με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και καταγράφει δεδομένα ως προς την ανατομική μορφολογία του πέλματος και την κατανομή πιέσεων κατά τη στάση και το βάδισμα.

Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κατασκευάζονται οι ορθοπεδικοί πάτοι, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Ουσιαστικά ο πελματογράφος αναλύει το βάδισμα και τη δυναμική του βάρους των ποδιών για να καταγράψει τις κινήσεις των κάτω άκρων.

Έπειτα από την απλή και ανώδυνη εξέταση, τα δεδομένα που θα εξαχθούν, μπορούν να λειτουργήσουν ως έγκαιρη διάγνωση σε παθήσεις των πελματών κ της σπονδυλικής στήλης.

Όταν πρόκειται για την στατική εξέταση, το πελματογράφημα καταγράφει την κατανομή και το μέσο όρο της μηχανικής πίεσης των κάτω άκρων, τις γωνίες, τις αποστάσεις, την επιφάνεια στήριξης και τη σταθερότητα του ατόμου σε ορθοστατική θέση.

Κατά τη δυναμική εξέταση, καταγράφει τα στάδια βηματισμού, τη μέγιστη πίεση, το χρόνο επαφής και κάθετης συνιστώσας του σωματικού βάρους.